Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Zmena výšky platby za stravu od 1.9.2019

Vážení rodičia, milí študenti,

vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu školskej kuchyne nebude možné v mesiacoch september a október zabezpečiť varenie a výdaj stravy pre našich študentov v školskej jedálni školského internátu SOŠLD.

 

Vedenie školy zabezpečilo pre žiakov školy náhradné stravovanie v kuchyni LPJ – Gastro, Pod lipami 64, Liptovský Hrádok.

 

V uvedenom stravovacom zariadení bude pre žiakov školy zabezpečené:

 

Raňajky                      v cene 0,70 € / osobu / deň.

Obed                           v cene 2,40 € / osobu / deň.

Večera                        v cene 1,60 € / osobu / deň.

Celodenná strava     v cene 4,70 € / osobu / deň.

 

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste zálohu na stravu na mesiac september poukázali vo výške 103,40 € (4,70 € x 22 dní) do 20. augusta 2019 na účet školskej jedálne č. 7000484502 / 8180.

 

Ing. Viliam Prukner, riaditeľ školy