Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Informácie o zrušení vyučovania

SOŠ lesnícka a drevárska na základe usmernenia ŽSK od štvrtku 12.3.2020 do pondelka 16.3.2020 ruší vyučovanie.
 
Žiaci ubytovaní v školskom internáte, ktorí majú vhodné spoje odídu už v stredu večer 11.3.2020. Ostatní žiaci opustia školský internát v štvrtok 12.3.2020 do 10:00. Predpokladaný návrat na internát bude v pondelok 16.3.2020 po 16:00 hodine. Študenti, ktorí dochádzajú každý deň do školy z domova do školy už vo štvrtok 12.3.2020 nenástupia.
V prípade dlhšieho uzatvorenia školy, pedagógovia pre žiakov pripravia dištančné vzdelávanie.
 

Sledujte prosím oznamy na našej web stránke. O prípadných zmenách vás budeme operatívne informovať.

 
O tom, či sa uskutočnia externé maturitné skúšky v riadnom termíne bude rozhodovať ústredná maturitná komisia v piatok 13.3.2020. O prípadnom preložení termínu budú študenti aj zamestnancio včas informovaní.
 
Pedagogickí zamestnanci školy sa stretnú vo štvrtok 12.3.2020 o 8:00 v zborovni školy na krátkej operatívnej porade, kde im budú oznámené bližšie informácie a postupy.
 
Odkaz na správu ŽSK o zrušení vyučovania na stredných školách v Žilinskom kraji