Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Zastavenie platieb

Vážení rodičia, aj napriek tomu, že sme Vás cez EduPage už informovali, že je od 1.4.2020 potrebné pozastaviť platby za ubytovanie a stravovanie, niektorí z Vás stále platby posielejú. Zrušte si prosím trvalé platobné príkazy.

V zmysle nariadenia ŽSK č. 04682/2020/OŠaŠ-1 sa uvedené platby za ubytovanie a stravovanie pozastavujú od 1.4.2020 až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy