Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Druhý termín prijímacích skúšok

Vedenie SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku vyhlasuje druhý tremín prijímacieho konania pre študijné odbory:

V uvedených odboroch po prvom termíne prijímacích skúšok zostalo niekoľko neobsadených miest, ktoré ponúkame žiakom ZŠ, korí neboli úspešní na prijímacích skúškach na iných školách. 

Rodičia uchádzačov o voľné miesta podajú prihlášku na uvedené študijné odbory prostredníctvom základnej školy po 15.6.2020.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte prosím zástupcu riaditeľa školy Ing. Edmunda Hatiara na telefónnom čísle 0911 311 040.

 

V Liptovskom Hrádku 28.5.2020