Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Služby v škole

Vedenie SOŠ lesníckej a drevárskej Jzefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku oznamuje verejnosti aj zamestnancom a študentom školy, že v čase letných prázdnin sú stránkové dni zabezpečované pracovníčkami ekonomického oddelenia školy v nasledujúcich termínoch:

Mimo stránkové dni bude škola uzatvorená z dôvodu čerpania dovoleniek.

Kontakty na zodpovedné pracovníčky:

Ing. Viliam Prukner, riaditeľ školy