Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Vábničkársky krúžok

Dňa 22.2.2017 sa na SOŠ lesníckej v Prešove uskutočnil tretí ročník Akademickej súťaže vo vábeni jelenej a ostatnej zveri.Súťaže sa zúčastnili aj naši študenti, členovia vábničkárskeho krúžku pod vedením vedúceho krúžku a vyučujúceho predmetu poľovníctvo Ing. Michala Budinského. Naši chlapci boli úspešní. Priniesli domov dve prvé miesta jedno druhé a jedno tretie. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov.