Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Úspechy v Stredoškolskej odbornej činnosti

 Naši žiaci sa zapojili do 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Po absolvovaní okresného a krajského kola dve práce postúpili na celoslovenské kolo.

Viac sa dozviete zo správ školského koordinátora SOČ Ing. Jána Lukačka v dokumentoch PDF.

Dokumenty na stiahnutie