Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium na našej škole, v nižšie priložených dokumentoch zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok do študijných a učebných odborov na našej škole. Úspešným uchádzačom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie a spoluprácu v nasledujúcom školskom roku.

Neúspešným uchádzačom ponúkame možnosť štúdia v študijných odboroch Technik drevostavieb a Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kde ostalo niekoľko voľných miest. Bližšie informácie vám poskytne Ing. Edmund Hatiar, zástupca riaditeľa školy na čísle 0911 311 040.

Dokumenty na stiahnutie