Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium na našej škole, naša škola zverejnila kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019.

Informácie nájdete na http://www.slslhr.sk/prijimacie-skusky

V prípade potreby vám bližšie informácie podá Ing. Edmund Hatiar, zástupca RŠ na čísle 0911 311 040