Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Čo robiť ak ťa neprijali na strednú školu?

Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku oznamuje výchovným poradcom základných škôl aj rodičom žiakov, že žiaci ktorí neboli prijatí na iné stredné školy, môžu byť prijatí na našu školu do študijného odboru 3349 K 00 Technik drevostavieb, alebo 4219 M 01 lesníctvo, lesnícka prevádzka v ktorých ostalo niekoľko voľných miest.  Prihlášky do druhého kola zašle zašle výchovný poradca ZŠ do 6.6.2019. Skúšky sa uskutočnia  dňa 18.6.2019. V prípade záujmu o bližšie informácie, volajte zástupcu riaditeľa školy Ing. Edmunda Hatiara na číslo 0911 311 040.