Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prijímacie skúšky - 2. kolo

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme vám, že po prvom kole prijímacích skúšok ostalo niekoľko neobsadených  mest v študijných odboroch:

  1. Technik drevostavieb
  2. Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
  3. Lesníctvo - lesnícka prevádzka

V prípade, že ste boli neúspešní pri prijímaní na stredné školy v prvom kole prijímacích skúšok, máte možnosť prihlásiť sa do druhého kola, ktoré sa uskutoční v utorok 20.6.2017.

Je potrebné u výchovného poradcu vašej základnej školy žiadať o vyplnenie a zaslanie prihlášky do druhého kola prijímacieho konania.

V prípade otázok k prijímaciemu konaniu, alebo študijných odborov kontaktujte prosím zástupcu riaditeľa našej školy Ing. Edmunda Hatiara na čísle 0911 311 040