Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Na škole kde vás prijali neotvoria odbor

Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku oznamuje výchovným poradcom základných škôl aj rodičom žiakov, že žiaci ktorí boli prijatí na stredné školy, ktoré z dôvodu nízkeho počtu prijatých žiakov nemôžu otvoriť triedu v danom obore môžu byť prijatí na našu školu do študijného odboru 3349 K 00 Technik drevostavieb, alebo 4219 M 01 lesníctvo, lesnícka prevádzka. V prípade záujmu bližšie informácie podá zástupca riaditeľa školy Ing. Edmund Hatiar na čísle 0911 311 040. (www.slslhr.sk)