Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Začiatok školského roku 2017/2018

Vedenie SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok podáva nasledujúce informácie k začiatku školského roku 2017/2018:

  1. Rodičovské združenie žiakov prvého ročníka sa uskutoční v nedeľu 3.septembra 2017 o 14.00 v spoločenskej miestnosti školy. Prosíme všetkých rodičov o účasť.
  2. Nástup žiakov ubytovaných v školskom internáte bude možný v nedeľu 3.septembra 2017 od 13.00 hodiny
  3. Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 8.00 na autocvičisku školy.
  4. Potvrdenia o návšteve školy odovzdajú žiaci 4.9.2017 triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí ich potvrdenie na sekretariáte. Nasledujúce dni sa potvrdenia vybavujú na sekretariáte v čase veľkej prestávky.
  5. Rozdelenie žiakov do tried nájdete na www.slslhr.edupage.org
  6. Rozvrh hodín nájdete na www.slslhr.edupage.org
  7. Opravné skúšky sa uskutočnia v stredu 30.8.2017 od 8.00
  8. Opravné maturitné skúšky (EČ a PFIČ z ANJ) sa uskutočnia 6.9.2017 na SOŠ v Martine (viac na www.nucem.sk)
  9. Opravné maturitné skúšky a prvý termín maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období september sa uskutočnia 11.9.2017 (SJL, ANJ, NEJ) a 12.9.2017 (TČOZ) 
  10. Záverečné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období september sa uskutočnia 11.9.2017

Prípadné otázky vám zodpovie zástupca riaditeľa školy Ing. Edmund Hatiar na čísle 0911 311 040

Tešíme sa na vás po prázdninách.