Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Maturitné skúšky

Vedenie SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok oznamuje, že maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období sa uskutočnia 11. a 12.9.2017 podľa organizačného zabezpečenia uvedenom v prílohe.

Dokumenty na stiahnutie