Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Deň otvorených dverí

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 11.1.2018 v čase od 8.00 do 15.00 v hlavnej budove školy na adrese Hradná 534, Liptovský Hrádok.

Uchádzačom o štúdium budú poskytnuté informácie o študijných a učebných odboroch ktoré otvárame v nasledujúcom roku, informácie o možnostiach ubytovania a stravovania. Deň otvorených dverí je spojený s prehliadkov priestorov školy a dielní.

Prípadné otázky a požiadavky ohľadom dňa otvorených dverí smerujte prosím na nášho výchovného poradcu Ing. Edmunda Hatiara telefonicky (0911 311 040), alebo mailom e.hatiar@centrum.sk.

Tešíme sa na vašu návštevu.