Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Imatrikulácie drevárov

Imatrikulácia prvákov drevárov

 

 

Z poverenia magistrov, inžinierov a majstrov sa dňa 09. 10.2017 rozhodli prijať do cechu drevárskeho „ctené uchá“ z I. D triedy skúsení štvrtáci.

Pasovacia komisia pripravila skúšku vhodnosti zaradenia do drevárskeho cechu v podobe splnenia niekoľkých disciplín, aby novoprijatí členovia zakúsili, aké tvrdé vie byť drevo, ako vonia i ako sfarbené môže byť. A tak hrdzavý klinec do bukového hranočeka zatĺkali, farbičkami tváre im natreli a pilinami hlavu študentskú posypali. A aby vedeli, že v živote študenta občas aj úder môže prísť, drevená lopata na zadku každého z nich pristála.

Prijatie  do cechu bolo spečatené pasovacím dekrétom pre každého nového člena a podpísaním záväzku plnenia cechových povinností. A aby sa noví členovia správnym smerom uberali, budú na nich dozerať  celý školský rok ich krstní rodičia –štvrtáci.

 

                                                                                                          Ing. Gabriela Bodíková, triedna učiteľka