Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Výsledky prijímacieho konania

Vážení uchádzači, v nižšie umiestnených dokumentoch nájdete pod kódom prideleným na pozvánke na prijímacie skúšky výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka na našu školu v školskom roku 2018/2019.

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí budú uchádzačom doručené poštou v najbližších dňoch.

Zápis na štúdium je 24.5.2018 od 8.00 do 15.00 hodiny.

V prípade, že sa nemôžete zápisu zúčastniť v uvedenom termíne, dohodnite si náhradný termín (skôr) s pani Harmanovou - sekretárkou na čísle 044 5222 005.

Poradie prijatých uchádzačov sa po zápise 24.5.2018 môže zmeniť.

V prípade že ste neboli prijatí na štúdium v a máte vážny záujem o štúdium na našej kontaktujte vedenie školy na čísle 0905 656 829 - riaditeľ školy Ing. Viliam Prukner, ktorý vám vysvetlí ďaľšie možnosti.

 

Dokumenty na stiahnutie