Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Voliteľné predmety 2019/2020

Milí študenti,

v treťom a štvrtom ročníku je potrebné zvoliť si povinne voliteľný predmet. Tento predmet si volíte sami. Vyplňte preto prosím nižšie priloženú prihlášku najneskôr do 25.6.2019.

Študenti, ktorí prihlášku nevyplnia v termíne, budú pridelení vedením školy na taký predmet, ktorý bude mať voľné kapacity.

 

Prihláška pre žiakov terajšieho druhého ročníka, budúcich tretiakov

Odpovede 3. ročník

Prihláška pre žiakov terajšieho tretieho ročníka, budúcich štvrtákov

Odpovede 4. ročník