Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia, milí žiaci. Boli ste neúspešní na prijímacích skúškach? Neprijali Vás na strednú školu?

Neváhajte a zvoľte si kvalitné vzdelávanie na našej škole. Po prijímacích skúškach ostalo niekoľko voľných miest v študijných odboroch Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a Technik drevostavieb, ktoré môžeme obsadiť. Ide o študijné odbory s maturitnou skúškou doplnené o výučný list. Bližšie informácie nájdete na našej web stránke v časti Štúdium.

Ako je potrebné postupovať:

  1. navštívte výchovného poradcu na vašej základnej škole a požiadajte ho, aby vám vytlačil prihášku na štúdium našu školu do druhého kola prijímacích skúšok
  2. prihlášku prineste, alebo zašlite na adresu našej školy, SOŠ lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
  3. Po spracovaní prihlášky vám príde pozvánka na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v utorok 19.6.2018 o 9.00 v priestoroch našej školy, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok.
  4. Po uskutočnení skúšok zo slovenského jazyka a aliteratúry a z matematiky obdržíte rozhodnutie o prijatí na štúdium.
  5. Následne odovzdáte na školu zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola, kde študuje váš syn (dcéra)

V prípade ďaľších otázok kontaktujte Ing. Edmunda Hatiara, zástupcu riaditeľa školy na čísle 0911 311 040.