Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Školský rok začína

Vážení rodičia, milí žiaci, prázdniny sa neúprosne končia a my učitelia už pre vás pripravujeme nový školský rok 2019/2020. Dovoľte nám poskytnúť niekoľko informácií k začiatku nového školského roka.

Ostatné informácie sa dozviete priebežne od vyučujúcich, alebo z násteniek školy. Tešíme sa na vás.