Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Týždeň s útulkom

Vážení kolegovia, milí žiaci, priatelia čkoly,

v rámci dobrovoľníckej činnosti sa naša škola rozhodla uskutočniť podujatie s názvom Týždeň v útulku. V ramci aktivity chceme podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú a nemôžu si poprosiť o pomoc - psíky opatrované v útulku na území nášho mesta. 

Vyhlasujeme verejnú dobrovoľnú zbierku pre miestny útulok. Pomôcť môže každý kto má záujem,  či už  materiálne (pineste deky, plachty, obliečky, konzervy pre psy...) alebo finančne dobrovoľným peňažným príspevkom. Z vyzbieraných finančných prostriedkov budú zakúpené konzervy pre psy a spoločne so zástupcami žiakov budú odovzdané ľudom, ktorí sa o psíky starajú.

V rámci aktivity pomôžeme aj tým, že so psíkmi pôjdeme na prechádzku.

Podujatie zabezpečuje Ing. Nikola Pisarčíková spoločne s koordinátorkou dobrovoľníctva Mgr. Erikou Voštiarovou. 

Finančné prostriedky môžete odovzdať pokladníkovi triedy, ktorý ich odovzdá aj so zoznamom prispievateľov pani Ing. Nikole Pisarčíkovej.

Ďakujeme.