Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov našej školy, pozývame Vás na plenárnu a následne triednu schôdzku Združenia rodičov pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku, ktorá sa bude konať v sobotu 23.11.2019 od 9:00 v spoločenskej miestnosti školy na ulici Hradná 534 v Liptovskom Hrádku.

Svoju účasť prosím potvrďte, alebo ospravedlňte na tlačive, ktoré sme Vám zaslali prostredníctvom Vašich detí.

Tešíme sa na Vašu účasť.