Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Dokumenty Nadácie lesníckej školy

Vážení priatelia, dovoľujeme si vás požiadať o poskytnutie príspevku do Nadácie lesníckej školy v Liptovskom Hrádku prostredníctvom

Ďakujeme za vašu podporu. V prípade potreby kontaktujte správcu nadácie Ing. Bohuslava Kočtúcha (0911 311 043)

Informácie o tom ako poskytnúť 2% z dane z príjmu nájdete na stránke www.dvepercenta.sk