Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prijímacie skúšky

Školský rok 2018/2019

Základné informácie:

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť :

Vyplnenú prihlášku na strednú školu odovzdá zákonný zástupca žia na prísušnú základnú školu do 10.4.2019.
Základná škola pošle prihlášku na strednú školu do 20.4.2019.
 
Prvý termín prijímacích skúšok je stanovený na 13.5.2019, druhý termín na 16.5.2019.

Riaditeľ školy v zmysle platných kritérií stanoví poradie uchádzačov. Prijatým uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o prijatí. Súčasťou rozhodnutia bude aj pozvánka na zápis.

Na zápis je potrebné priniesť vyjadrenie dorastového lekára o schopnosti zvládnuť štúdium na našej škole (stiahnete ho nižšie).

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí žiaka na našu školu príde zákonnému zástupcovi žiaka doporučene poštou po 17.5.2019.

Po skúsenostiach z minulých rokov vieme, že niekoľko prijatých žiakov sa nepríde zapísať a ich miesto sa uvoľní pre uchádzačov, ktorí ostali pod čiarou. Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov neprijatých žiakov, aby  na návratke, ktorú dostanú spolu s rozhodnutím o neprijatí uviedli telefónne číslo a návratku zaslali obratom na školu. Urýchli to jednanie v prijímacom konaní.
 

V prípade Vašich otázok Vám poskytneme informácie e-mailom (e.hatiar@centrum.sk), alebo telefonicky na čísle 0911 311 040.
 

Dokumenty na stiahnutie