Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Úspechy našich študentov

Úspechy našich SOČ - károv pokračujú

na krajskej prehliadke SOČ aj na pôde Technickej univerzity Zvolen

čítať viac

Strelecké úspechy

členov školského športového strediska

čítať viac

Súťaž SOŠ

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

čítať viac

Súťaže drevárov

Úspešne sa zapájame do súťaží pre drevárske odbory

čítať viac

Vzdelávanie v praxi

Naši študenti navštívili Slovenskéhé múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

čítať viac

Okresné kolo SOČ

Študenti našej školy boli úspešní v SOČ

čítať viac

Lyžiarsky výcvik

Naši druháci absolvovali lyžiarsky kurz

čítať viac

Súťaž vábičov

Naši študenti boli úspešní v súťaži

čítať viac

Naši trubači stáli na stupienku medzi víťazmi

Naši trubači na Česko - Slovenskej súťaži získali pekné 3. miesto

čítať viac

Absolvent našej školy je majster Európy

Jaroslav Mlynárik zvíťazil na ME vo vábení zveri

čítať viac

Úspechy v športovej streľbe

Študenti školského športového strediska boli úspešní na MS

čítať viac

Úspechy v Stredoškolskej odbornej činnosti

Naši študenti boli úspešní v SOČ-ke

čítať viac

Lesničiarsky krúžok

Postúpili do finále Majstrovstiev Európy

čítať viac

Vábničkársky krúžok

Študenti našej školy boli úspešní na súťaži vábičov

čítať viac