Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Vzory žiadostí a dokumenty

V tejto časti stránky sa nachádzajú vzory žiadostí a dokumenty na stiahnutie pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

ŠKOLA

  1. Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy
  2. Žiadosť o opakovanie ročníka
  3. Žiadosť o opravnú skúšku
  4. Žiadosť o komisionálnu skúšku

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

  1. Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte
  2. Žiadosť o úpravu denného režimu žiaka

INTEGRÁCIA

  1. Žiadosť o začlenenie žiaka ako individuálne integrovaného v bežnej triede SOŠ
  2. Žiadosť o špeciálne pedagogicko-psychologické vyšetrenie v CPPaP