Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Vianočný večierok

Posedenie pri stromčeku

13.12.2018 zorganizovali žiaci druhého ročníka ,,Posedenie pri  stromčeku“. Spoločne s triednym učiteľom Ing. Lukačkom a s pani vychovávateľkami                  Mgr. Voštiarovou  a  Mgr. Števkovou si tak trošku skrátili čakanie na vianočné prázdniny  pri modlidbičkách, vianočných koledách a vianočných                   maškrtách. Veselou debatou si pripomenuli zvyky a tradície Vianoc z rôznych regiónov Slovenska, odkiaľ žiaci pochádzajú.

 Mgr. Voštiarová Erika

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín