Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Akademické majstrovstvá Slovenska vo vábení zveri

Dňa 15.frebruára 2019 sa v priestoroch SOŠ lesníckej a drevárskej  Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku uskutočnil už 5.ročník Akademických majstrovstiev Slovenska vo vábení zveri. Ide o podujatie, ktoré vzniklo ako prirodzená náhrada za Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri, ktoré sa konali každoročne v rámci Levických poľovníckych dní, kde táto súťaž z dôvodu neustále klesajúcej účasti zanikla.

Začiatky  akademických majstrovstiev vo vábení zveri treba hľadať v krúžku vábenia zveri, ktorý pred rokmi založil a viedol dnes už  bývalý učiteľ poľovníctva na SOŠ lesníckej Ing. Dušan Jančovič, po ňom p.Pavel Hriadeľ, dnes známy aj z rozhodovania na súťažiach vo vábení zveri.

Aby práca a činnosť v krúžku bola zaujímavejšia, mala aj súťaživejšiu podobu, vznikla v r. 2013 v rámci krúžku tzv. školská liga vo vábení, kde počas troch kôl v rámci školského roka jednotliví členovia krúžku mali možnosť vyskúšať si svoje znalosti a zručnosť vo vábení  takpovediac „naostro“, pričom do záverečného hodnotenia sa im zarátavali len dve najúspešnejšie kolá.

Po maturite viacerí členovia krúžku v týchto aktivitách pokračovali aj počas štúdia na TU vo Zvolene, kde tiež založili krúžok vábenia zveri.  Aktívny v týchto začiatkoch bol najmä študent Ján Šimurda, častý účastník celoslovenských súťaží vo vábení.  Pri existencii dvoch krúžkov už bol len krôčik aby si študenti týchto dvoch škôl zmerali sily. Po prvýkrát v Liptovskom Hrádku v roku 2015.

O rok neskôr sa do súťaže zapojila aj SOŠ lesnícka škola v Prešove, kde sa záujemcov o vábenie ujal Ing. Jozef Daňko. Po vzájomnej dohode sa v usporadúvaní súťaže jednotlivé školy striedajú s cieľom rozložiť si organizačné bremeno, ale aj podchytiť nových záujemcov o vábenie na jednotlivých školách.

Na 5.ročníku sa zúčastnilo celkom 26 študentov, ktorí súťažili v troch kategóriách:

Jednotliví súťažiaci dosiahli nasledovné výsledky:

  1. v  kategórii  Ostatná zver:

1.miesto Mendel Michal - TU Zvolen,

2. miesto Filipovský Ján - SOŠ lesnícka Prešov

3. miesto Pavlovský Ján - SOŠ lesnícka Prešov

  1. v  kategórií  Jelenia zver - začiatočníci:

1. miesto Kuchár Martin - SOŠ lesnícka Prešov ,

2. miesto Irha Dominik - SOŠ lesnícka a drevárska Liptovský Hrádok,

3. miesto Filipovský Ján - SOŠ lesnícka Prešov 

  1. v kategórií Jelenia zver – pokročilí:

1. miesto Smatana Kristián - TU Zvolen,

2. miesto Mikulaj Martin - SOŠ lesnícka a drevárska Liptovský Hrádok,

3. miesto Daniel Šimon - SOŠ lesnícka Prešov.

O kvalite hlasového prejavu súťažiacich rozhodovala skúsená porota v zložení Ing. Jaroslav Mlynárik, Ing. Michal Ondrejkov a p. Pavol Hriadeľ. Prví dvaja menovaní sú známi svojimi výsledkami na národných i medzinárodných  súťažiach.  

K zdarnému priebehu prispeli nielen domáci z usporiadateľskej SOŠ lesníckej a drevárskej, ale aj sponzori:

Treba len veriť že takéto podujatia napomôžu nielen praktickému ale i súťažnému vábeniu na Slovensku a súčasní juniori rozšíria rady vábičov aj medzi skúsenými vábičmi na všetkých súťažiach doma aj v zahraničí.

 

Ing.Michal Budinský

Atmosféru súťaže si môžete pozrieť aj na viedozázname od Ing. Lubora Patscha

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín