Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Súťaž hrádockých škôl v tlaku na lavičke

Prvý ročník v súťaži tlaku na lavičke o Pohár riaditeľa SOŠ lesníckej a drevárskej J.D. Matejovie Liptovský Hrádok medzi žiakmi stredných hrádockých škôl v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok

 

V priestoroch školského internátu SOŠ lesníckej a drevárskej J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku 20.02.2019 si žiaci  mali možnosť porovnať svoje silové, technické a psychické schopnosti  v rámci stredných škôl Liptovského Hrádku. Súťažiaci boli rozdelení do vekových kategórií prvý a druhý ročník v hmotnostnej kategórii do 65 kg, do 75 kg, nad 75 kg a tretí a štvrtý ročník v hmotnostnej kategórii do 70 kg, do 78 kg, nad 78 kg. Zúčastnilo sa do 30 súťažiacich. Atmosféru vytvárala kulisa veľkého počtu žiakov škôl, ktorí prišli podporiť súťažiacich. Samotní pretekári uviedli, že veľkou motiváciu podať čo najväčší výkon bolo práve povzbudzovanie divákov a aj súťažiacich a tiež samotného hlavného rozhodcu Mgr. Jána Moravčíka. Ako sám zhodnotil, výkony súťažiacich ho vtiahli do deja súťaže, čo dal najavo svojim hlasným povzbudzovaním.

Nedá sa nespomenúť výkon Martina Šuveríka, žiaka štvrtého ročníka SOŠLaD Liptovský Hrádok, ktorý výkonom 170 kg zvíťazil v kategórii nad 78 kg, výkon Vilama Majerčíka žiaka štvrtého ročníka Gymnázia Liptovský Hrádok, ktorý v kategórii do 78 kg zdvihol 100 kg, výkon Tomáša Šimáka žiaka druhého ročníka SOŠ elektrotechnickej Liptovský Hrádok, ktorý v kategórii nad 75 kg s prehľadom zdvihol 120 kg.

Športové podujatie otvoril Ing. Edmund Hatiar DiS. art. zástupca riaditeľa SOŠLaD, za mesto Liptovský Hrádok poslanec a člen športovej komisie Dominik Imrich, ktorý bol autorom myšlienky urobiť takúto súťaž medzí hrádockými školami.

Pri myšlienke organizovať uvedené podujatie pozitívne zareagovalo vedenie SOŠLaD, a tiež  mesto Liptovský Hrádok. Pripravené poháre pre víťazov boli veľkou motiváciou pre súťažiacich podať čo najlepší výkon a získať ten najcennejší pohár.

Cieľom samotného podujatia bolo a je vyvolať pocit u žiakov, ktorí na sebe pracujú, aby sa nebáli porovnávať svoje schopnosti a tiež sa vedieť odprezentovať. S vedomím, že niečo viem a zároveň chcieť sa porovnávať (v rámci možností) je dobrá cesta ako posúvať svoje limity.

Čo platí v športe, dvojnásobne platí v bežnom živote a to je  aj zmysel organizačného tímu vychovávateľov školského internátu SOŠ lesníckej a drevárskej J.D. Matejovie Liptovský Hrádok vyvolať u žiakov pocit, na sebe pracovať a chcieť sa porovnávať.

                                                                              Výsledková listina

Meno a priezvisko

Ročník

1. - 2.

Váhová

kategória

Výsledok

Max. váha

Umiestnenie

Pavek Dunaj

SOŠLaD

do 65

75 kg

1. miesto

Dávid Markuš

SOŠLaD

do 65

65 kg

2. miesto

Erik Kvoriak

SOŠLaD

do 65

60 kg

3. miesto

Martin Groussard

SOŠLaD

do 65

50 kg

4. miesto

 

 

 

 

 

Richard Štefaničák

SOŠLaD

do 75

100 kg

1. miesto

Vratko Slabeň

GYM

do 75

80 kg

2. miesto

Samuel Sálus

GYM

do 75

65 kg

3. miesto

 

 

 

 

 

Peter Kadliček

SOŠT-PP

nad 75

127,50 kg

1. miesto

Tomáš Šimák

SOŠE

nad 75

120 kg

2. miesto

Lukáš Hyriak

SOŠLaD

nad 75

105 kg

3. miesto

Jakub Cepko

SOŠLaD

nad 75

102,50 kg

4. miesto

Daniel Kočtúch

SOŠLaD

nad 75

92,50 kg

5. miesto

Erik Vyhnal

GYM

nad 75

75 kg

6. miesto

 

 

 

Meno a priezvisko

Ročník

3. - 4.

Váhová

kategória

Výsledok

Max. váha

Umiestnenie

Miroslav Promčák

SOŠLaD

do 70 kg

90 kg

1. miesto

Samuel Bušniak

SOŠLaD

do 70 kg

70 kg

2. miesto

Peter Repáň

SOŠLaD

do 70 kg

65 kg

3. miesto

 

 

 

 

 

Filip Tužinčin

SOŠLaD

do 78 kg

102,50 kg

1. miesto

Viliam Majerčík

GYM

do 78 kg

100 kg

2. miesto

Filip Kostolný

GYM

do 78 kg

65 kg

3. miesto

 

 

 

 

 

Martin Šuverík

SOŠLaD

nad 78 kg

170 kg

1. miesto

Denis Kubajda

SOŠLaD

nad 78 kg

135 kg

2. miesto

Martin Pavella

GYM

nad 78 kg

120 kg

3. miesto

Ján Imrich, vedúci kulturistického krúžku

Bc. Zuzana Pasečiaková, skupinová vychovávateľka

Mgr. Marián Pozor, zástupca riaditeľa pre školský internát

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín