Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Úspechy našich študentov

Dňa 19. 03. 2019 sa o 8:00 v priestoroch SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, uskutočnilo okresné kolo 41. ročníka SOČ. Na tomto kole sa zo svojimi prácami predstavili 6 žiaci našej školy, postupujúci zo školského kola SOČ.

Predložené práce hodnotilo 5 súťažných komisií. Po ukončení poslednej obhajoby sa súťažné komisie uzniesli na nasledovnom poradí súťažných prác v jednotlivých kategóriách :

 

01. Problematika voľného času

2. miesto :  Erik KOČERHA :  História a vývoj bonsajov, moja práca s bonsajmi

 

04. Biológia

1. miesto :  Natália TARAGEĽOVÁ :  Vývoj paroženia jeleňovitých v Liptove  v rokoch 1997 – 2017

2. miesto :  Benjamín LITTVA :  Monitoring vlka dravého na Prednom Choči

 

07. Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo

1. miesto :  Radek HUDÁK :  Štruktúra a vývoj populácie jelenej zveri na Slovensku a v okrese Liptovský Mikuláš v rokoch 2008 – 2017

3. miesto :  Michaela SALÁKOVÁ, Peter MIČUDA :  Chov pstruha potočného v prirodzených podmienkach

 

Práce, umiestnené na 1. a 2. mieste v príslušnej kategórii postupujú do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 03.04.2019 na Strednej priemyselnej škole informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01, v Kysuckom Novom Meste. Bližšie info : http://www.spsknm.sk/ssknm/

Celkovo teda postupujú 4 práce : (1x kategória 01, 2x kategória 04, 1x kategória 07).

Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom okresného kola SOČ, ako aj ich školiteľom a konzultantom, ďakujeme za zodpovednú prípravu a dôstojnú reprezentáciu našej školy. Postupujúcim autorom želáme veľa šťastia a úspechov vo vyšších kolách 41. ročníka SOČ.

 

  Ing. Ján   L u k a č k o

Školský koordinátor SOČ

                                   

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín