Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Veľký úspech našich študentov

Vyhodnotenie celoštátneho kola 41. ročníka SOČ

na Strednej odbornej škole automobilovej, Moldavská cesta 2, v Košiciach,

v školskom roku 2018 / 2019

 

 

Dňa 25.04. 2019 sa o 8:00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach, uskutočnilo celoštátne kolo 41. ročníka SOČ. Na tomto kole sa so svojou prácou predstavili 2 žiaci našej školy, postupujúci z krajského kola SOČ v Kysuckom Novom Meste.

 

Predložené práce hodnotilo 17 súťažných komisií. Po ukončení poslednej obhajoby sa súťažné komisie do 14:00 hod. uzniesli na nasledovnom poradí súťažných prác našich žiakov v jednotlivých kategóriách :

 

07. Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo

1. miesto :  Peter MIČUDA a Michaela SALÁKOVÁ :  Chov pstruha potočného v prirodzených podmienkach

 

Podrobné informácie o priebehu celoštátneho kola 41. ročníka SOČ, dokumentačné fotografie a výsledkovú listinu nájdete na www.sosake.skwww.siov.sk .

 

Našim žiakom, účastníkom celoštátneho kola SOČ gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

 

 

 Ing. Ján   L u k a č k o, školský koordinátor SOČ

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín