Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Spomienkové podujatie

Pri príležitosti výročia smrti nášho velikána M.R.Štefánika dňa 18.9.2019 si študenti našej školy pod vedením učiteľky PaedDr. Daniely Porubänovej pripravili spomienkové podujatie pri novoodhalenej buste generála M. R. Štefánka .     

Pásmom jeho búrlivého života sa žiaci vo svojich predstavách ocitli na miestach, kde Štefánik pôsobil - od Košarísk, cez Šamorín, Šoproň, Sarvaš, Prahu, Francúzsko, Španielsko, Turkestán, Mont Blanc, Afriku,Tahiti, Brazíliu, Equádor, Rusko, Srbsko a Taliansko. Jeho cestovateľská vášeň sa skončila v Ivánke pri Dunaji, kde dopadlo havarované lietadlo typu Caproni 450. Štefánikov život vyhasol. Spolu s ním v lietadle zahynuli 2 talianski letci a mechanik.

 Lesníci a drevári si  pripomenuli Štefánikove najvýznamnejšie činy a zásluhy. Bez neho by slovenský a český národ nikdy nezískal svojbytnosť. Vďaka nemu sa dostali Slováci do povedomia celého sveta. Jeho vedeckoastronomické, vojenské i politické misie zanechali trvalú stopu.

V našich mysliach zostane naveky živý. Veď bol prvým Slovákom, o ktorom písali noviny v celej Európe, dokonca aj v iných kajinách sveta. Recitáciou básní od Štefana Krčméryho sa slávnostný ceremoniál ukončil. Žiaci úklonom  vzali  hold pamiatke velikána.

 

Nech Slnko Božie svieti naň   

a Zem mu dáva vlahy. 

Mať Tvoja rodná žehná Ťa,

spi sladko,syn môj drahý.

 

PaedDr. Daniela Porubänová

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín