Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Imatrikulácie žiakov 1. ročníka

Začiatkom októbra 2019 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov 1. ročníka študijného odboru „lesníctvo-lesnícka prevádzka“. 51 žiakov prvého ročníka bolo svojimi staršími, „krstnými“ žiakmi štvrtého ročníka prijatých do cechu  lesníkov.

            Imatrikulačný sprievod zamieril najskôr k prvej budove lesníckej školy v Liptovskom Hrádku, kde v duchu historických tradícií žiaci prvého ročníka zložili slávnostný sľub. Po sprievode mestom nasledovala spoločenská časť.

            V úvodnom príhovore sme prítomným študentom pripomenuli a zdôraznili, že lesnícke povolanie nie je len takým obyčajným zamestnaním, ale je to celoživotné poslanie. Ich poslaním je lesy nielen chrániť (pričom chrániť neznamená nerobiť v lese nič), ale aj zalesňovať, vychovávať, pestovať a pokiaľ dosiahnu svoj zrelý vek, aj šetrne obnovovať, teda aj ťažiť. Ubezpečili sme ich, že dnešné, verejnosti podsúvané ničnerobenie v lese, teda bezzásahovosť, nie je dlhodobo udržateľný smer, a že dnešný rozpad lesných ekosystémov nie je dôsledok lesníckej starostlivosti, ale neuváženého tvrdohlavého a neospravedlniteľného presadzovania nesprávnych rozhodnutí orgánov ochrany prírody od veľkej vetrovej kalamity v roku 2004. Na príklade citácie z Lesného poriadku Márie Terézie sme im zdokumentovali, že už 250 rokov sa lesníci riadia heslom: ZACHOVAŤ  LESY  POTOMSTVU.

            Po príhovore nasledoval vlastný akt imatrikulácie. Tradične ho pripravili svojim mladším spolužiakom žiaci štvrtého ročníka. Každý nový „adjunkt“ bol preverený nekompromisnou komisiou po stránke estetickej aj odbornej, či je hoden zaradiť sa medzi našich študentov.  Keďže na každom sa niečo našlo (a občas dostali aj krstní rodičia), nasledoval trest vykúpenia, čo v praxi znamenalo najskôr obdržať niekoľko symbolických (ako kedy a ako kto) úderov po zadnej časti tela a následne splniť ľahšiu, či ťažšiu úlohu. Niekto to zvládol s ľahkosťou, iní sa aj zapotili.

            Nasledovalo vlastné pasovanie, žiaci si prevzali pasovacie dekréty a stali sa tak právoplatnými kolegami svojich starších spolužiakov.

 Žiaci štvrtých ročníkov sa svojej úlohy pri organizovaní imatrikulácii zhostili veľmi dobre a svoje úsilie pretavili do milej a zábavnej atmosféry, ktorá túto tradíciu na našej škole sprevádza.

            Preto sa im za to chcem v mene vedenia školy, ako aj v mene žiakov prvého ročníka poďakovať a zaželať mnoho úspechov v ďalšom štúdiu.

 

                                                                                  Ing. Pavel Lukáč

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín