Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Modernizácia učebných pomôcok

Spoločnosť SK-NIC, a.s. prostredníctvom Nadácie Pontis vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na internet a  informačno-komunikačné technológie.

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska je jednou z mála stredných odborných škôl technického zamerania, ktorá poskytuje svojim študentom možnosť získať praktické vedomosti pri tvorbe lesného mapového diela a tvorby digitálnych databáz.

Vzhľadom na požiadavky praxe pretransformované do profilu absolventa školy je nutné, aby žiaci počas svojho štúdia získali nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti z oblasti lesníckeho mapovania. Nakoľko technológie neustále napredujú škola neváhala, spracovala projekt a zapojila sa tým medzi žiadateľov o grant.

Projekt bol úspešný a škola podpísala so spoločnosťou SK-NIC, a.s. zmluvu, na základe ktorej budú škole poskytnuté financie vo výške 10.000 eur, za  ktoré zakúpi moderné GNSS prijímače s možnosťou pripojenia na službu SKPOS, ktoré v požadovanej presnosti umožnia žiakom na odborných predmetoch hospodárska úprava lesov a lesnícka geodézia zameriavanie hraníc lesných porastov a kalamitných plôch nielen v podmienkach lesníckeho mapovania ale aj mapovania katastrálneho, umožnia ľahšiu a presnejšiu navigáciu pri hľadaní a identifikovaní taxónov v Hrádockom arboréte na učebných plochách lesných porastov.

Adriana Muráňová

projektová manžérka

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín