Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Fašiangy

Fašiangový sprievod v maskách, vôňa smažených šišiek, sladké pokušenie
koláčika, zvuk harmoniky a pesničky boli aj tento rok v ŠI, čím sme si
pripomenuli zvyky a obrady tohoto obdobia, ktoré siahajú do dávnej
minulosti slovanských, pohanských rituálov. 

Všetkým účinkujúcim patrí naše poďakovanie. 

Bc. Zuzana Pasečiaková

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín