Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Informácie k začiatku školského roka

Vážení rodičia, milí študenti,

prázdniny sa o chvíľu skončia a vy si kladiete otázku ako to bude so začiatkom školského roka počas prebiehajúcej pandémie koronavírusu COVID-19.

Poskytujeme Vám teda nasledujúce informácie, ktoré je potrebné si preštudovať a rešpektovať:

 1. nástup žiakov do školského internátu je v utorok 1.9.2020 (od 13:00 študenti 1. ročníka, od 16:00 študenti 2. - 4. ročníka)
 2. rodičovské združenie pre všetkých rodičov študentov 1. ročníka sa uskutoční v utorok 1.9.2020 o 14:00 v spoločenskej miestnosti školy (z dôvodu sprísnených hygienických opatrení sa RZ môže zúčastníť len jeden rodič za žiaka)
 3. hromadné slávnostné zahájenie školského roka sa  v stredu 2.9.2020 neuskutoční (z dôvodu sprísnených hygienických opatrení)
 4. študenti všetkých ročníkov budú mať celý prvý deň vzučovania (2.9.2020) len triednické hodiny v čase od 8:00 do 14:00
 5. vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne od štvrtku 3.9.2020
 6. všetci študenti musia mať pri vstupe do školy minimálne dve ochranné rúška a balík papierových hygienických vreckoviek na každý deň
 7. všetci študenti musia na prvej triednickej hodine 2.9.2020 o 8:00 odovzdať dotazník a čestné vyhlásenie (tlačivo v dokumentoch nižšie) podpísané zákonným zástupcom (u plnoletých stačí žiakom)
 8. počas prvých dvoch týždňov sa žiaci jednej triedy budú celý čas učiť len v jednej určenej triede (1.A  -B330, 1.B - B333, 2.A - B211, 2.B - B213, 3.A - B331, 3.B - B332, 4.A - B215, 4.B - B212, 1.D - A206, 2.D - A221, 3.D - A205, 4.D - A207)
 9. platbu za stravu a školský internát je potrebné uhradiť do 20.8.2020 za mesiac september (v prípade, že by došlo k prerušeniu vyučovania, budú preplatky vrátené pri polročnom zúčtovaní)
 10. na vrátnici bude možné zakúpiť jednorázové rúška za nevýhodné ceny (nákupná cena zaokrúhlená na celých 50 centov nahor) v prípade, že si rúško niekto zabudne
 11. prečítajte si prosím dokument Hygienické opatrenia počas prvých dvoch týždňov školského roka zverejnené v pdf uloženom nižšie
 12. informácie pre rodičov a študentov 1. ročníka k začiatku školského roka sú aj v nižšie priloženom dokumente
 13. študenti 1. ročníka ktorí do 10.5.2020 nepodali príslušné dokumenty, alebo nezrealizovali platbu 20 € za ISIC kartu si ju môžu v prípade záujmu vybaviť aj po začatí školského roka u vyučujúcej predmetu aplikovaná informatika Ing. Jany Jandovej

Viac informácií o podmienkach nástupu do školy a hygienických opatreniach je zverejnených v nižšie uložených dokumentoch a na stránke Ministerstva školstva.

Ďakujeme za rešpektovanie prijatých pravidiel. Sú v prospech nás všetkých. Len ich svedomitým plnením skrátime čas týchto nepríjemných opatrení.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín