Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Informácie k slávnostnému otvoreniu

Vážení rodičia, milí študenti,

oficiálne otvorenie školského roka sa uskutoční v stredu 2.9.2020 o 8.00 v triedach. Tradičný spoločný nástup na školskom dvore NEBUDE.

Študenti prídu do školy s predstihom cca 20 - 30 minút, tak aby stihli pred zasadnutím do lavíc prejsť RANNÝM FILTROM. Ranný filter sa pre študentov ubytovaných v školskom internáte uskutoční vo vestibule školského internátu. Pre dochádzajúcich študentov je ranný filter zabezpečený pri vstupe do školy.

Študenti 2. - 4. ročníka sa po vstupe do budovy bezodkladne odoberú priamo do učební podľa rozpisu:

Učebne sú na dverách označené papierom s názvom triedy.

 

Nakoľko študenti prvého ročníka nepoznajú priestory školy, zhromaždia sa po absolvovaní ranného filtra (ktorý bude v ŠI, alebo na vrátnici) na určenom mieste, kde si ich vyzdvihnú tredni učitelia. Miesta na zhromaždenie študentov sú určené nasledovne:

 

V prípade, že uvedené miesta nebude študent vedieť nájsť, bude sa informovať na vrátnici školy.

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín