Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom v srdci sme prijali správu, že nás dňa 12.1.2021 navždy opustil dlhoročný pedagóg a vedúci odbornej praxe na Strednej lesníckej technickej škole v Liptovskom Hrádku Ing. Vladimír Piovarči.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční vo štvrtok 14.1.2021 o 14:00 hodine na cintoríne v Liptovskom Hrádku.

Účasť na pohrebe je možná v obmedzenom počte účastníkov, preto prosíme všetkých, ktorí ho poznali, aby mu venovali tichú spomienku a motlidbou vyprevadili jeho dušu z tohto sveta.

 

Ing. Vladimír Piovarči sa narodil 10.10.1930 v Liptovskom Hrádku. Štúdium lesníctva absolvoval na lesníckej škole v Banskej Štiavnici, kde zmaturoval v roku1951. Po maturite pracoval ako taxátor v Lesoprojekte v pobočke Turček a neskôr Revúca. V roku 1955 sa zamestnal ako stredoškolský profesor na Strednej lesníckej technickej škole v Liptovskom Hrádku, kde pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku.

Vyučoval hospodársku úpravu lesov, lesnícku geodéziu a lesné stavby. Bol autorom odbornej učebnice Hospodárska úprava lesov a Praktické cvičenia z HÚL. 

Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1963 na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Je držiteľom pamätnej medaily Výskumného ústavu vo Zvolene a pamätnej medaily TANAPu.  Významnou mierou sa podieľal na medzinárodnej spolupráci s lesníckymi školami v poľskom Zagňansku a českom Písku kde bol niekoľko krát aj predsedom maturitnej komisie. 

Po získaní školských lesov Svarín pod správu školy koordinoval práce na tvorbe nového lesného hospodárskeho plánu. Od roku 1979 sa stal vedúcim praktického vyučovania. Do dôchodku odišiel v roku 1991. Škole vypomáhal aj počas dôchodku pri vyučovaní odborných predmetov až do roku 2000. 

Významnou mierou sa podieľal pri výstavbe školského internátu, telocvične, rekonštrukcií dielní a školskej strelnice na Červenom Kúte, kde plnil funkciu stavebného dozoru. 

Jeseň svojho života prežil vo svojom domčeku na Dovalovskej ceste v Liptovskom Hrádku. V tichosti navždy odišiel 12.1.2021.

Opustil nás významný a dobrý človek, typický svojou ľudskosťou a veselosťou. Zapamätejme si ho takého akým vždy bol. Veselého, usmievavého a priateľského.

 

Česť jeho pamiatke. Nech večne mu spievajú lesy.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín