Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Podávanie informácií k štúdiu

Vážení rodičia, študenti končiacich ročníkov na ZŠ a ostatní záujemcovia o štúdium na našej škole,

vzhľadom na situáciu ohľadom COVOD-19 a vyhláseného lockdownu naša škola nemohla uskutočniť tradičné dni otvorených dverí na ktorých by ste mali možnosť prezrieť si priestory našej školy, školského internátu a školských zariadení a získať bližšie informácie o možnosti štúdia na našej škole.

Preto vám dávame do pozornosti možnosť uskutočniť virtuálnu prehliadku priestorov našej školy cez internet na našej web stránke na adrese http://www.slslhr.sk/virtualna-prehliadka

Okamihy zo života našej školy sú zachytené aj na videách, ktoré nájdtete vo videogalérií a na fotografiách, ktoré sú zase vo fotogalérii

 

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť:

2 triedy študijného odboru lesníctvo s počtom žiakov 60. Prijímacie konanie bude zohľadňovať známky zo ZŠ a výsledky testov zo SJL a BIO.

1 triedu študijných doborov technik drevostavieb a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby s počtom žiakov 24. Prijímacie konanie bude zohľadňovať známky zo ZŠ a výsledky testov zo SJL a MAT.

Výsledky Testovania 9 nebudú na základe odporúčania ministra školstva tento školský rok v prijímacom konaní zohľadňované.

 

V prípade potreby vám na vaše otázky radi zodpovieme prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

 

Prípadné individuálne prehliadky školy budú možné na základe vzájomného dohovoru až po skončení lockdownu.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín