Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

ČALÚNNIK

Učebný odbor čalúnnik je ideálnou voľbou pre mladých ľúdí, ktorí sú remeselne nadaní a majú radi prácu s dreveným materiálom v kombinácií s textilom, kožou a inými materiálmi vhodnými na poťahovanie čalunenného nábytku. Naša škola vám dá možnosť preniknúť do tajov tvorby čallúnneného nábytku a drevených konštrukcí, ktoré v sebe ukrývajú bez prehnaných nárokov na teoretické vedomosti. Máte jedinečnú možnosť získať vynikajúce vzdelanie v oblasti čalunníctva a zaobstarať si množstvo osvedčení a oprávnení potrebných pre výkon tohto krásneho a v poslednej dobe veľmi žiadúceho povolania.

Kód učebného odboru:3370 H 00

Forma štúdia: denné štúdium

Typ odboru: učebný odbor (po ukončení základnej školy)

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška (ISCED 3C)

Dĺžka štúdia: 3 roky

Vhodný pre: Chlapcov aj dievčatá

Prijímacie skúšky: na základe výsledkov zo ZŠ a testovania žiakov 9. ročníka

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

Profesijné zameranie absolventa:

Možnosti ďalšieho štúdia:

Podmienky prijatia:

Možnosti získania opatrení a certifikátov:

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín