Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom v duši oznamujeme všetkým priateľom a známym, že dňa 25.2.2022 o 23:35 navždy utíchlo srdce nášho významného absolventa, vynikajúceho maliara a priateľa pána 

Ladislava Sulíka

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 4.3.2022 v kruhu najbližšej rodiny.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a motlidbu. Zostalo po ňom mnoho krásnych umeleckých diel, na ktorých zachhytával najmä výjavy z prírody. Navždy zostane v našich srdciach.

 

Ladislav Sulík sa narodil 11.10.1946 v Piešťanoch. Láska k prírode a túžba po spoznaní jej zákonitosti ho priviedla na Liptov, kde 1. septembra 1963 nastúpil do prvého ročníka Strednej lesníckej technickej školy v Liptovskom Hrádku. Počas štvorročného štúdia ho ovplyvňovalo mnoho kvalitných pedagógov, ktorí ho formovali nielen po stránke odbornej ale aj umeleckej, citovej a morálnej. Medzi takýchto ľudí patril aj jeho triedny učiteľ Mikuláš Tajboš a skupinový vychovávateľ František Dubovec. Z lesníckych predmetov ho najpodstatnejšie ovplyvnilo pestovanie lesov, ktoré učil profesor Jozef Švanda. Pre jeho následnú umeleckú orientáciu v oblasti sochárstvo a maliarstvo ho však asi najviac ovplyvnilo pôsobenie Pavla Ruska.

Obľúbenými predmetmi Ladislava Sulika boli najmä prax a praktické cvičenia, počas ktorých navštevovali prírodu v Školských lesoch vo Svaríne a v lesníckej prevádzke. Už počas štúdia na lesníckej škole bol umelecky aktívny a pomerne často maľoval. Jeho najväčšou inšpiráciou pre tvorbu boli jeho spoločné výlety so spolužiakmi do Vysokých Tatier. V treťom ročníku sa výraznejšie začala prejavovať túžba po profesijnej zmene častejšou tvorbou obrázkov z prírody. Jeho estetické cítenie a umelecké sklony sa výrazne prejavili aj pri vytváraní dekorácie na stužkovej slávnosti. Každé výtvarné podujatie nieslo v sebe istú velebnosť, hrdosť ale aj pokoru a úctu. To všetko vnáša do života poriadok, harmóniu, silu i podmanivosť, krásu, jasné myšlienky i dotyky sŕdc. Svoje štúdium na lesníckej škole úspešne ukončil absolvovaním maturitnej skúšky 28. júna 1967.

Svoje umelecké cítenie Ladislav Sulík neopustil ani po neúspešných prijímacích pohovoroch. Zamestnal sa a po niekoľkých rokoch posilnený životnými skúsenosťami úspešne absolvoval prijímacie skúšky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Súčasťou jeho umeleckej prípravy na kariéru akademického maliara a sochára je aj štúdium na prestížnej talianskej škole Acadmia di Belle arti „ Pietro VannuccI“ v Perugii.

Aj napriek zmene profesie môžeme povedať, že Ladislav Sulík nezabudol na časy štúdia na lesníckej škole v Liptovskom Hrádku. Vo svojich dielach sa neustále vracia k motívom zvierat, lesa, poľovačky a krás prírody. Môžeme povedať, že vďaka netradičnému spojeniu lesníka a umelca vzniklo množstvo nádherných umeleckých diel. Ladislav Sulík je právom považovaný za jedného z najvýznamnejších súčasných maliarov zahŕňajúcich poľovnícku tematiku.

Napriek svojim veľkým úspechom v umeleckej profesii ostal stále ľudský, skromný a ochotný pomôcť. Nezabudol ani na svoju „Almae matris“ – Lesnícku školu v Liptovskom Hrádku ktorej pri príležitosti osláv 200 výročia vzniku venoval obraz Františka Wissnera a bronzovú plastiku Jozefa Dekreta s Františkom Wisnerom. Oba diela sú umiestnené v pamätnej miestnosti školy. Svoju pomocnú rukou poskytol škole opakovane aj v roku 2012, kedy sa podujal zrekonštruovať poškodené umelecké dielo známeho sochára Alojza Stróbla. Vďaka jeho ochote sa môže lesnícka škola naďalej pýšiť nádherným súsoším diviaka zo psom, ktoré je umiestnené v anglickom parku v areáli školy. Patrí mu preto naša vďaka a slová uznania od všetkých zamestnancov, študentov a absolventov školy.

„Úcta k priehľadnej kvapke rosy – to je nevyhnutnosť. Pochopiť hodnotu živého stromu, tajomstvo hory, to je povinnosť. Hora je vždy blízko. Kto vie, či za tým kopcom neuvidíme slnko. Treba ísť v čase i v nečase. Taký býva život. Čas neúprosne ide ďalej.“

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín