Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Druhé kolo prijímacieho konania

Vážení rodičia a  žiaci základných škôl,

Po prvom kole prijímacích skúšok zostalo voľných niekoľko miest v kvalitných študijných odboroch na našej škole. Napriek tomu, že celkový záujem uchádzačov o našu školu prevyšoval možnosti naších schválených študijných miest nedostatky súčasného systému prijímania na stredné školy v kombinácií s nezodpoveným prístupom niektorých rodičov spôsobili, to, že tieto miesta neboli obsadené.

 

Vyhlasujeme preto druhé kolo prijímacích skúšok pre nasledovné študijné odbory:

3341 K 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby - 5 voľných miest

3349 K 00 technik drevostavieb - 2 voľné miesta

4219 M 01 lesníctvo, lesnícka prevádzka - 3 voľné miesta

 

Záujemcovia môžu podávať prihlášky papierovou aj elektronickou podobou tak ako v prvom kole prijímácích skúšok. 

Podmienkou podania prihlášky je to aby žiak nebol zapísaný na žiadnu strednú školu.

 

V prípade potreby Vám podá doplňujúce informácie riaditeľ školy Ing. Edmund Hatiar DiS. art. na telefónnom čísle 0911 311 040 ale prostredníctvom e-mailu slslhr@slslhr.sk.

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín