Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA


Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 
033 14 Liptovský Hrádok, vypisuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. (zákon o výkone práce 
vo verejnom záujme) a čl. 2 ods. 1, písm. b) Pracovného poriadku školy výberové konanie na 
obsadenie vedúcich funkcií:


Vedúci vychovávateľ

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente. V prípade otázok kontaktujte prosím Ing. Janu Krivošovú, ekonomiclkú zástupkyňu RŠ.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín