Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Ponúkame voľné miesta v druhom kole prijímacích skúšok

Riaditeľ SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku oznamuje, že po prvom kole prijímacích skúšok zostali voľné miesta v drevárskych študijných odboroch:

 

V prípade záujmu o štúdium je potrebné podať prihlášku na našu školu do 11.6.2024. Prihlášky môžete podať cez EduPage po 22.5.2024 alebo v papierovej forme na adresu školy.

 

Prijímacie skúšky v druhom kole sa uskutočnia 18.6.2024.

 

V prípade potreby Vám bližšie informácioe podajú na sekretariáte školy na telefónnom čísle 044 5222 147 alebo prostredníctvom e-mailu slslhr@slslhr.sk.

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín