Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Naši trubači stáli na stupienku medzi víťazmi

Správa z III. Česko-Slovenskej Súťaži trubačov Hronsek 2017

Dňa 2-4.6.2017 sa uskutočnil  III. ročník Česko-Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov. Súťaž sa uskutočnila v malebnej obci Hronsek, ktorá je známa unikátnou pamiatkou pod ochranou UNESCO , dreveným artikulárnym kostolíkom. Súťaž prebiehala na dvoch miestach a v piatich kategóriách. Sólisti hrajúci na poľovníckom rohu in B (14 sólistov zo Slovenska a 15 z Čiech), sólistihrajúci na poľovníckom rohu in Es, sólisti hrajúci  na lesnici in B (9 Slovákov, 11 Čechov), kategória súborov  v ladení B (7 slovenských súborov a 15 českých súborov) a v ladení Es (3 české súbory).

Našu školu reprezentovali pedagógovia a žiaci v kategóriách: sólisti  - poľovnícky roh B, Lesnica B,  poľovnícky roh Es, a súbory v ladení B.  V sólistoch v hre na poľovnícky roh nás reprezentoval pedagógIng. Michal Olos ktorý sa umiestnil v rámci Slovenska na 3. mieste. V kategórii sólistov na lesnici reprezentoval našu školu Roman Butko, ktorý sa umiestnil v celkovom poradí na 10. mieste (z 20 súťažiacich),  v rámci trubačov zo Slovenska skončil na 6. mieste.  V kategórii sólisti in  Es reprezentoval školu Ing. Michal Olos, ktorý zíslkal 3. miesto. V súťaži súborov v B ladení reprezentoval našu školu súbor Hrádockí trubači  v zložení I.Bútora, S. Legutko, M. Olos, Š. Chramec, P. Vedej, R. Butko. V celkovom hodnotení súbor obstál pred kvalitnou konkurenciou a umiestnil sa na 3.mieste. Po súťaži sa uskutočnil krátky koncert poľovníckej hudby v artikulárnom kostole, kde hralo 180  trubačov. Po koncerte sa všetci účastníci presunuli do Banskej Bystrici na internát Pod Bánošom.

Našim trubačom srdečne blahoželáme k úspechom.

Ing. Michal Olos

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín