Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Imatrikulácie drevárov

Imatrikulácia prvákov drevárov

 

 

Z poverenia magistrov, inžinierov a majstrov sa dňa 09. 10.2017 rozhodli prijať do cechu drevárskeho „ctené uchá“ z I. D triedy skúsení štvrtáci.

Pasovacia komisia pripravila skúšku vhodnosti zaradenia do drevárskeho cechu v podobe splnenia niekoľkých disciplín, aby novoprijatí členovia zakúsili, aké tvrdé vie byť drevo, ako vonia i ako sfarbené môže byť. A tak hrdzavý klinec do bukového hranočeka zatĺkali, farbičkami tváre im natreli a pilinami hlavu študentskú posypali. A aby vedeli, že v živote študenta občas aj úder môže prísť, drevená lopata na zadku každého z nich pristála.

Prijatie  do cechu bolo spečatené pasovacím dekrétom pre každého nového člena a podpísaním záväzku plnenia cechových povinností. A aby sa noví členovia správnym smerom uberali, budú na nich dozerať  celý školský rok ich krstní rodičia –štvrtáci.

 

                                                                                                          Ing. Gabriela Bodíková, triedna učiteľka

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín