Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Okresné kolo SOČ

Dňa 06. 03. 2018 sa o 8:00 v priestoroch SOŠ elektrotechnickej, na Celinách, v Liptovskom Hrádku, uskutočnilo okresné kolo 40. ročníka SOČ. Na tomto kole sa zo svojimi prácami predstavili 2 žiaci našej školy, postupujúci zo školského kola.

Predložené práce hodnotilo 5 súťažných komisií. Po ukončení poslednej obhajoby sa súťažné komisie uzniesli na nasledovnom poradí súťažných prác v jednotlivých kategóriách :

 

07. Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo

 

1. miesto :  Martin HREHA :  Štruktúra a dynamika vývoja populácie diviačej zveri

 na Slovensku v rokoch 2006 – 2016 a príčiny jej vývoja

 

2. miesto :  Šimon MOSNÝ :  Výskyt biotických škodlivých činiteľov vo vybraných lesných porastoch  LS Dechtice a LO Klenová

 

Náš posledný reprezentant Erik KOČERHA, sa žiaľ, nemohol okresného kola SOČ zúčastniť, pre akútne zhoršenie zdravotného stavu.

 

Práce, umiestnené na 1. a 2. mieste v príslušnej kategórii postupujú do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 05.04.2018 na Spojenej škole, Nábrežná 1325, 024 01, v Kysuckom Novom Meste. Bližšie info : www.spsknm.sk

 

Celkovo teda postupujú 2 práce : (2x kategória 07).

 

Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom okresného kola SOČ, ako aj ich konzul-tantom, ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy. Postupujúcim autorom želáme veľa šťastia a úspechov vo vyšších kolách 40. ročníka SOČ.

 

  Ing. Ján   L u k a č k o

  Školský koordinátor SOČ

                              

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín