Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Mesiac knihy

Marec je špecifickým masiacom pre knihy. Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili na Svetovom dni kníh v spoločenskej miestnosi

na piatom poschodí ŠI. Každý s úsmevom na tvári odchádzal s časopisom alebo knihou do svojej izby, ktorú bude čítať v nasledujúcich

dňoch. Veľká vďaka patrí p. vychovávateľke Bc. Pasečiakovej, ktorá zorganizovala tento deň.

kolektív tretieho ročníka 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín