Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prví absolventi ŠO Technik drevostaveieb

SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku v školskom roku 2017/2018 pripravila pre prevádzku prvých absolventov ŠO technik drevostavieb.

Dňa  23.6.2018  žiaci  experimentálneho odboru  Technik drevostavieb absolvovali praktickú časť maturitnej skúšky obhajobou vlastných prác pre skúšobnou maturitnou  komisiou.

9 absolventov predviedlo ukážky modelov rôznych typov konštrukcií drevostavieb, ktoré vyrobili v dielňach odborného výcviku podľa vlastnej technickej dokumentácie. Všetky modely vyhoveli požiadavkám v zmysle kritérií pre hodnotenie praktickej maturitnej skúšky.

Okrem tohto odboru  absolvovalo  praktickú skúšku aj 5 žiakov odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorí si výrobky sami navrhli, vytvorili technickú dokumentáciu a prakticky vyrobili  taktiež v dielňach odborného výcviku. Ich výrobky mali reálneho zákazníka.

Všetci maturujúci v riadnom termíne boli úspešní aj v ostatných častiach maturitnej skúšky a 30.05.2018 boli slávnostne  vyradení zo školy. Niektorí z nich sa budú uchádzať o štúdium na vysokých školách.

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme a prajeme úspešný vstup do ďalšieho života.

Vo fotodokumentácii prinášame ukážky niektorých  maturitných prác z oboch končiacich odborov.

 

 Ing. Gabriela Bodíková

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín