Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY V LESNÍCTVE

Od 17.4.2015 pôsobí Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve.