Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY V DREVÁRSTVE

   Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov spracovania dreva pod názvom „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre drevárstvo“  v Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie,  Hradná 534, Liptovský Hrádok bolo zriadené v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 17.4.2015.

   Cieľom je príprava žiakov a  mladých ľudí uplatniteľných na trhu práce a v spoločenskom živote v rámci Slovenska, ale aj EÚ. Zároveň zabezpečiť  kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá bude rozvíjať tradície drevárskeho priemyslu na Slovensku.

   Spracovanie dreva, ako perspektívnej suroviny 21. storočia, má na Slovensku dlhodobú tradíciu. COVaP nadväzuje na tieto tradície, no zároveň hľadá a prispôsobuje  učebné a študijné odbory novým požiadavkám trhu, a to aj hľadaním a rozvíjaním nových odborov ( od šk. roku 2014/2015  odbor technik drevostavieb). Cieľom je, aby sa toto centrum odborného vzdelávania stalo miestom stretávania nielen žiakov  našej strednej školy, ostatných odborných škôl a žiakov základných škôl, ale aj pracovníkov v drevárskom priemysle  s odborníkmi  na vybrané oblasti z radov našich pedagogických zamestnancov a zamestnávateľov, miestom s kvalitným personálnym i materiálnym vybavením od kvalitných firiem z oblasti drevárstva.

  

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre drevárstvo  má za úlohu plniť  najmä tieto úlohy:

 škôl, podporiť vzdelávanie sa žiakov rôznymi metódami (exkurzie, odborné praxe...),

Praktický výcvik žiakov bude prebiehať nielen v stolárskych dielňach školy, ale tak, ako po minulé roky budú žiaci vykonávať časť odborného výcviku v zariadeniach spolupracujúcich drevárskych organizácií:

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín