Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Dokumenty Nadácie lesníckej školy

Vážení priatelia, dovoľujeme si vás požiadať o poskytnutie príspevku do Nadácie lesníckej školy v Liptovskom Hrádku prostredníctvom

Ďakujeme za vašu podporu. V prípade potreby kontaktujte správcu nadácie Ing. Jána Lukačka na čísle 0949 226 103.

 

Naše údaje:

Obchodné meno Nadácia lesníckej školy v Liptovskom Hrádku
Právna forma Nadácia
IČO/SID 14225352
Sídlo-Ulica Hradná
Súpisné/orientačné číslo 534
PSČ 033 14
Obec Liptovský Hrádok
Správca nadácie Ing. Ján Lukačko
Registračné číslo 203/Na-96/23
Registračný úrad MV SR

                  

Informácie o tom ako poskytnúť 2% z dane z príjmu :

 

Pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivo nájdete nižšie v priložených dokumentoch)
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje (tlačivo nájdete nižšie v priložených dokumentoch). Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Pre fyzické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad. (Vzory tlačív nájdete nižšie v priložených dokumentoch)

 

Právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (vzor tlačiva nájdete nižšie v priložených dokumentoch).

 

Ďakujeme.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín