Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Dokumenty Nadácie lesníckej školy

Darovanie 2% z dane

Vážení rodičia, dovoľte nám, aby sme vás informovali o podmienkach darovania 2% z vašich zaplatených daní pre Nadáciu lesníckej školy. V tomto roku máme ale malú zmenu.

Naša Nadácia lesníckej školy v Liptovskom Hrádku, Hradná 534, 033 14  Liptovský Hrádok, IČO: 14225352, zastúpená Ing. Ján Lukačko bola dočasne vyradená zo zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2024 (daň za rok 2023) z dôvodu nesplnenia si povinnosti zverejnenia použitia zdrojov z minulých období v Obchodnom vestníku. Tento stav je len dočasný pre rok 2024.

Aby sme neprišli o zdroje našich priaznivcov, partnerská organizácia Komunitná nadácia Liptov (KNL) nám v rámci regionálnej spolupráce bude nápomocná a pre toto daňové obdobie budeme získavať zdroje cez ich organizáciu. Aktuálne predpísané tlačivá aj bližšie informácie nájdete na linku: https://www.knl.sk/2-z-dane .

Nakoľko zdroje do nadácie (KNL) prídu hromadne pre všetky jej partnerské organizácie, je potrebné aby tí, ktorí cez KNL venujú svoje 2% nám, doručili kópiu vyhlásenia o poukázaní dane.

Je to podmienka, aby sme vedeli Vami poslanú sumu vydokladovať. Toto vyhlásenie o poukázaní dane môžete doniesť buď:

Za pochopenie Vám ďakujeme a veríme, že Vás touto malou komplikáciou neodradíme od podpory našej školy.

 

 Ing. Ján Lukačko     

správca Nadácie lesníckej školy

 

 

 

 

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín